พาณิชย์จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจสปา ดูแลผู้สูงอายุ

by System 18 ธค. 2013
Share:

 


นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพของไทย ได้แก่ ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มธุรกิจบริการหนึ่งที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูง ประกอบกับเป็นสาขาธุรกิจที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services) และเป็นสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี 

ในปี 2557นี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และ ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด”โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการสุขภาพ ปี 2557” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีมาตรฐานคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และ ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ปี 57 ” ใน วันที่ 22 – 23 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ตึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ โทรศัพท์ 02-547-5950 โทรสาร 02-547-5957 หรือ คุณสุพันธ์ ชวัยวัง 085-935-6048 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มีจำนวนจากัด) 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021