สค.วาง 5 โครงการผลักดันธุรกิจไทยเปิดตลาดต่างประเทศ

by System 09 มค. 2014
Share:

 


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยถึงโครงการในการผลักดันการส่งออกปี 2557 ว่า มี 5 โครงการหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องและเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น คือ 1.โครงการตลาดกลางพาณิชย์ดิจิตอล 2.โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก 3.โครงการเจาะตลาดผู้สูงอายุ 4.โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5.โครงการเอสเอ็มอีโปรเอ็กทีฟ เพื่อผลักดันการส่งออกในปี 2557 ให้ขยายตัวตามประมาณการที่ตั้งไว้ 5% หรือคิดเป็นมูลค่า 243,093 ล้านบาท

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการตลาดกลางพาณิชย์ดิจิตอลเป็นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) เพื่อขยายตลาดส่งออกและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยแผนในปี 2557จะเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาแหล่งวัตถุดิบปัจจัยการผลิตจากผู้ประกอบการภายในประเทศ จับคู่ธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดเจรจา การสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ส่วนโครงการเจาะตลาดผู้สูงอายุ คาดว่าภายในปีค.ศ 2050 จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีมากถึง 1,050 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมจึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ สินค้าอุปโภคบริโภคซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์บริการผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ประเทศเป้าหมายได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย

โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก จะดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในการเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เน้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพื่อเผยแพร่และสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านสื่อในต่างประเทศ ขณะที่โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมฯ จะส่งเสริมกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่และกลุ่มสินค้าใหม่ ส่วนโครงการเอสเอ็มอีโปรเอ็กทีฟเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่และตลาดเดิมได้อย่างยั่งยืน
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021