ศพจ.นราธิวาสเพิ่มทักษะแรงงานหนุน SMEs ค้าชายแดน

by System 10 มค. 2014
Share:

 


นางทิวาพร กาญจนะกิติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การที่จังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เป็นจังหวัดการค้า การลงทุน และเมืองท่องเที่ยวเปิดประตูสู่อาเซียนอีกแห่งหนึ่ง สิ่งที่ค้ำจุนให้ปัจจัยเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ก็คือการดำเนินการของกลุ่ม SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการค้าขายของประชาชนในพื้นที่ แต่กำลังแรงงานในกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และอาจมีผลสืบเนื่องต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส (ศพจ.นราธิวาส) จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมใน 9 สาขาอาชีพท้องถิ่น อันได้แก่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างตัดผม ช่างแกะสลักไม้การประกอบอาหารไทย-ฮาลาล การปักฝ้าคลุมผม การทำกรงนก การทำผ้าบาติก การทอผ้า การทำเรือกอและจำลอง การฝึกอบรมเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง ในแต่ละหลักสูตรรับจำนวน 20 คน ซึ่งการฝึกอบรมนอกจากช่วยแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้อาชีพท้องถิ่นดำรงอยู่ อันจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้วย ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อ 073-532130, 073-532131

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020