บีโอไอโชว์ตัวเลขลงทุนปี 56 ทะลุ 1 ล้านล้าน

by System 15 มค. 2014
Share:

  


บีโอไอเผยตัวเลขขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2556 เหนือความคาดหมาย มูลค่าลงทุนทะลุ 1 ล้านล้านบาท หลังกลุ่มพลังงานแห่ยื่นขอรับส่งเสริมก่อนสิ้นปี 2556 เผยเตรียมแผนชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศปี 2557 เดินหน้าดึง 9 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา (ม.ค.-ธ.ค.2556) ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 2,237 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,110,400 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 207,463 คน โดยกลุ่มการลงทุนบริการและสาธารณูปโภคมียอดสูงสุดถึง 849 โครงการ มูลค่า 522,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา รองมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 448 โครงการ มูลค่า 254,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ นักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด จำนวน 562 โครงการ มูลค่า 282,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 54% ของมูลค่าลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและกิจการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน รองลงมาเป็นการลงทุนจากจีน 45 โครงการ   มูลค่า 42,530 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เฉพาะเดือน ธ.ค.56 มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาถึง 554 โครงการ มูลค่า 270,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก
  
สำหรับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 จะต้องติดตามปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ทางการเมือง ดังนั้น บีโอไอจะเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต  กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคและนาโนเทค ไบโอพลาสติก และอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดของเสีย การนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

ที่มา : ไทยโพสต์
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021