แนะส่งออกไทยเร่งปรับเกาะกระแสปฏิรูปจีน

by System 16 มค. 2014
Share:

 


ทีมเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)แนะผู้ส่งออกไทยต้องเร่งปรับตัว … เกาะกระแสปฏิรูปจีน ในการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งล่าสุด ได้เผยแผนปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมฉบับใหม่ในทศวรรษหน้าซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

1) เพื่อลดบทบาทการควบคุมเศรษฐกิจของภาครัฐและเพิ่มความสำคัญของกลไกราคา ทำให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดสรรปัจจัยการผลิตมากขึ้น 

2) ทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน จากการขับเคลื่อนของการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก 
แทนการส่งออกและการลงทุน

3) ทำการปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และสังคม เช่น ให้สิทธิแรงงานย้ายถิ่นสู่เมือง และผ่อนคลายนโยบายบุตรคนเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรวัยทำงานของจีนมีแนวโน้มลดลง
4) มุ่งปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเงาตามตัว

ฝ่ายวิจัยกรุงศรีประเมินว่าแผนการปฏิรูปฯ จะทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ดังนั้นโครงสร้างการส่งออกของไทยอาจปรับรูปแบบจากที่ผลิตในฐานะที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของจีนเป็นหลัก มาเป็นผลิตเพื่อขายหรือตอบสนองชนชั้นกลาง (made for China) มากขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

สินค้าและบริการที่น่าจะได้ประโยชน์ในตลาดจีน ได้แก่ 1) สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา อุปกรณ์การแพทย์ 2) บริการทางการเงิน (เช่น การบริหารความมั่งคั่ง) 3) สินค้าที่สะท้อนฐานะทางสังคม 4) สินค้าคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย และ 5) สินค้าที่มีภาพลักษณ์และรูปแบบทันสมัย ในส่วนของภาคท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้ประมาณ 15% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย) นักธุรกิจไทยอาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์มาเน้นกลุ่มลูกค้าจีนที่มีรายได้และคุณภาพที่มีการใช้จ่ายต่อหัวสูง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีผู้ส่งออกไทยจะต้องเร่งเพิ่มนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สร้างความแตกต่าง และเพิ่มคุณภาพในสินค้าไทยไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่และพร้อมแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021