พาณิชย์จัดโครงการพัฒนานักออกแบบสู่ตลาดโลก

by System 29 มค. 2014
Share:

 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ สนับสนุนให้นักออกแบบที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออกมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand)ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

           ดังนั้นทางกรมฯจึงได้จัดโครงการสร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 13 โดยกิจกรรรมส่งเสริมนักออกแบบในโครงการประกอบด้วยการสนันสนุนนักออกแบบเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดนิทรรศการ หรือการแสดงผลงาน รวมถึงการเข้าร่วมแฟชั่นโชว์/แฟชั่นวีคระดับนานาชาติ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. การฝึกอบรมด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ โดยได้รับการอบรมและคำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ข่าวสารกิจกรรมพิเศษ/การจัดประกวดออกแบบการฝึกอบรม ได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมพิเศษและการประกวดต่างๆ ที่กรมฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัด เพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านการออกแบบ และเตรียมความพร้อมการประกอบธุรกิจด้านการออกแบบในอนาคต

3. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIFF & BIL 2014* ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2557 ในส่วนคูหา Designer Room โดยกรมฯ จะจัดสรรคูหาให้นักออกแบบจำนวน 1 คูหาต่อแบรนด์

4. การจัดแสดงผลงาน/การเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ **

- นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการส่งเสริมในการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานการเจรจาการค้า และการเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งาน MQ VIENNA FASHION WEEK ระหว่างเดือนกันยายน 2557

- การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าในประเทศ/ต่างประเทศ (หากมี)

5. การประชาสัมพันธ์ ได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การสัมภาษณ์พิเศษ การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในเอกสารรวบรวมผลงานโครงการ หรืออื่นๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.designers360.net และ www.facebook.com/DesignersRoom


 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020