อุตฯเปิด 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านแฟชั่น

by System 13 กพ. 2014
Share:

 


นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันนโยบายใหม่คือ พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียน (Thailand ASEAN Fashion Center) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 160 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนา 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมแฟชั่น งบประมาณ 100 ล้านบาท และ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น งบประมาณ 60 ล้านบาท เน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น 2,200 คน และพัฒนากิจการแฟชั่นไทย 225 กิจการให้ได้ภายในปี 2557 

ทั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาและส่งเสริมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เป็นหลัก เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ SMEsตามโครงการดังกล่าวจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ส่งเสริมความรู้เรื่องเทรนด์แฟชั่นและพัฒนาให้เป็นรูปธรรม 2) พัฒนานักออกแบบ และ 3) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการบริหารจัดการแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เป็นต้น ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่วางเอาไว้ ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต การพัฒนาธุรกิจในการสร้างแบรนด์ การสร้างนักออกแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้าง Fashion Trend ในอนาคต รวมไปถึงการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ด้านนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถาบัน และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการประสานงานกันมาโดยตลอด โดยในปีนี้ก็จะมีการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เช่น การนำใยสับปะรดและจาวตาลมาทอเป็นเส้นใย แต่ใช้หลักการที่ทันสมัยมากขึ้น โดยในส่วนนี้ได้รับงบประมาณมา 9 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการวิจัยและพัฒนาเป็นชิ้นงานก็ได้รับความสนใจนำไปพัฒนาต่อยอด ซึ่งปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะประสบความสำเร็จดังที่ผ่านมา ดังนั้นการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าพัฒนาเรื่องแฟชั่น และหากมีผู้ประกอบการเข้ามาขอข้อมูลเรื่ององค์ความรู้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะพัฒนาไปด้วยกัน

 ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020