สสว.ออก 3 มาตรการช่วย SMEs กระทบการเมือง

by System 20 กพ. 2014
Share:

 


นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่เกิดกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ทาง สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเอสเอ็มอี จากการชุมนุมทางการเมือง ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก

1.มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยร่วมมือจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) ฯลฯ ช่วยลดภาระทางการเงิน  อาทิ พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 6-12 เดือน  การขยายระยะเวลาการชำระหนี้

2. มาตรการช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการขาย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ เอสเอ็มอี อทิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านค้าปลีก

3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน และสินค้าคงคลัง การบริหารด้านการตลาดและลูกหนี้การค้า การวิเคราะห์สถานะธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการจัดอบรมให้ความรู้ฯลฯ
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021