สสว.ออก 3 มาตรการช่วย SMEs กระทบการเมือง

by System 20 กพ. 2014
Share:

 


นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่เกิดกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ทาง สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเอสเอ็มอี จากการชุมนุมทางการเมือง ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก

1.มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยร่วมมือจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) ฯลฯ ช่วยลดภาระทางการเงิน  อาทิ พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 6-12 เดือน  การขยายระยะเวลาการชำระหนี้

2. มาตรการช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการขาย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ เอสเอ็มอี อทิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านค้าปลีก

3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน และสินค้าคงคลัง การบริหารด้านการตลาดและลูกหนี้การค้า การวิเคราะห์สถานะธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการจัดอบรมให้ความรู้ฯลฯ
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021