สสว.ออก 3 มาตรการช่วย SMEs กระทบการเมือง

by System 20 กพ. 2014
Share:

 


นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่เกิดกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ทาง สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเอสเอ็มอี จากการชุมนุมทางการเมือง ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก

1.มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยร่วมมือจาก 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) ฯลฯ ช่วยลดภาระทางการเงิน  อาทิ พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 6-12 เดือน  การขยายระยะเวลาการชำระหนี้

2. มาตรการช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการขาย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ เอสเอ็มอี อทิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านค้าปลีก

3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน และสินค้าคงคลัง การบริหารด้านการตลาดและลูกหนี้การค้า การวิเคราะห์สถานะธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการจัดอบรมให้ความรู้ฯลฯ
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021