กรมวิทย์หยิบเทคโนโลยีใส่งาน OTOP เพิ่มมูลค่าสินค้า

by System 25 กพ. 2014
Share:
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีแผงวงจรเสียงอิเล็กทรอนิกส์เสียงม้าเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้าสินค้า OTOP แก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย  เป็นการเพิ่มเทคโนโลยี  เพิ่มมูลค่าสินค้าเป่าแก้วแบบใหม่รูปม้า ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่สรรค์สร้างขึ้นในเชิงศิลปวัฒนธรรม แสดงเอกลักษณ์ของไทย  แต่ละชิ้นต้องใช้ความประณีตในการทำด้วยมือชิ้นต่อชิ้น ลักษณะ ลวดลายพัฒนาได้ตลอดทำให้ชิ้นงานเป่าแก้วที่ได้ไม่หยุดนิ่ง     ตอบรับความสนใจของลูกค้าที่มีการสั่งสินค้าเข้ามาจำนวนมาก 

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน  เป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ  ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและขยายศักยภาพทางการค้า โดยมีห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วที่มีงานวิจัยหลายเรื่องที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการงานแก้ว สามารถใช้องค์ความรู้ด้านแก้วที่มีมาใช้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาการผลิต  เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รั มาตรฐานชุมชน หรือมาตรฐานอื่นได้ในอนาคต  

นับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการระดับชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP มีโอกาสที่จะขยายกำลังการค้าและโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค ล่าสุดนี้ได้ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน  แก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย  จ.นนทบุรี  เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้ว   ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการต้องการต้องการเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าแก้วเป่ารูปม้า  ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้นำเทคโนโลยีแผงวงจรเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นเสียงม้ามาใส่ในสินค้าแก้วเป่ารูปม้า  ทำให้ได้สินค้าแบบใหม่ที่มีรูปทรงสวยงามพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยเสียงจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้สินค้าเป็นที่นิยมตามความต้องการของลูกค้าสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้สูงขึ้น    นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญ เป็นการนำองค์ความรู้ด้านแก้วและผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วมาใช้เพิ่มมูลค่าแก่ สินค้า OTOP  
 
ด้านนายสมชาย น้อยจินดา ผู้ประกอบการแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย   ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการ OTOP ตั้งแต่ปี 2547 สินค้าเป่าแก้วที่สรรค์สร้างขึ้นจะจัดทำในเชิงศิลปวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของประเทศไทย เช่น เรือสุพรรณหงส์ เรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคช้าง  ซึ่งจะเห็นว่างานแก้วเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างเม็ดเงินได้มาก เป็นงานที่ประณีตทำด้วยมือชิ้นต่อชิ้น ลักษณะ ลวดลายพัฒนาได้ตลอดทำให้ตลาดงานแก้วไม่หยุดนิ่ง ซึ่งทางกลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย ประทับใจกรมวิทยาศาสตร์บริการมากที่ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสอบถามปัญหา สิ่งที่ต้องการเพื่อที่หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยเหลือ   ผู้ประกอบการตรงเป้าหมาย เพราะความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาสินค้าแก้วนั้น  ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้าได้มากทีเดียว   สินค้ารูปแบบใหม่ของกลุ่มที่เป็น แก้วเป่ารูปม้านอกจากมีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีแล้ว เมื่อใส่เทคโนโลยีที่เป็นเสียงม้า  ยังสร้างมูลค่าเพิ่ม ลูกค้าให้ความสนใจและประทับใจในสินค้าทำให้มีการสั่งสินค้าเข้ามามาก  สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้อีกด้วย 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021