​เปิดโพล์ 5 อันดับยอดฮิตผู้บริโภคช้อปสินค้า SMEs

by smethailandclub 24 มีค. 2014
Share:


    ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับนิตยสาร SME Thailand ทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้สินค้า SME ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556-มกราคม 2557 โดยมีตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุระหว่าง 25-65 ปี จำนวน 600 คน 

    เมื่อสอบถามว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556-มกราคม 2557 เคยซื้อสินค้า (หรือบริการ) ของ SME บ้างหรือไม่ 94.6 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เคยซื้อ และอีก 5.4 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่เคยซื้อ 

    โดยเมื่อสอบ ถามถึงประเภทของสินค้า พบว่า สินค้าที่ถูกซื้อมากที่สุดห้าอันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยมีสัดส่วนผู้ที่ตอบว่าซื้อสินค้าประเภทนี้ถึง 94.6 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างที่สำรวจ อันดับสอง คือ ภัตตาคาร คิดเป็น 89.1 เปอร์เซ็นต์ อันดับสาม อาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 88.8 เปอร์เซ็นต์ อันดับสี่ การขนส่ง และเดินทาง คิดเป็น 86.7 เปอร์เซ็นต์ และอันดับห้า ของที่ระลึก คิดเป็น 84.3 เปอร์เซ็นต์

    ส่วนปัญหาเมื่อซื้อสินค้ากับ SMEs พบว่า 31.2 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าการที่คุณภาพสินค้ามีคุณภาพแตกต่างจากที่คาดหวังไว้มีผลมากที่สุด รองลงมา 24.2 เปอร์เซ็นต์ ราคาสินค้าแพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ จนทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่า 

    อันดับสาม 15.5 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาด้านการให้บริการของพนักงาน ทั้งในด้านการให้คำแนะนำสินค้า การให้ความช่วยเหลือลูกค้า และบุคลิกของพนักงาน ส่วนอันดับสี่ 10.1 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ขาดความสวยงาม ทำให้ขาดความมั่นใจว่าสินค้านั้นจะได้มาตรฐานจริงหรือไม่ และอันดับห้า 9.4 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและอาหารเสริม
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021