เตือนธุรกิจรีบส่งงบการเงิน ป้องกันปัญหา ฝ่าฝืนกฎหมาย

by smethailandclub 26 มีค. 2014
Share:ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนธุรกิจทั่วประเทศที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นำส่งงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยในปีนี้มีนิติบุคคลคงอยู่และมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินจำนวน 555,265 ราย ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 80 มักจะนำส่งงบการเงินในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ได้รับบริการที่ไม่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร หากงบการเงินมีข้อผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย สุดท้ายโดนโทษปรับ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหน้าที่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

     สำหรับกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2557 และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงิน หรือไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ โดยกรมฯ เป็นผู้ดำเนินคดีกับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงินทุกราย

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อ โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
                    
    1. ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
                        
    2. นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

        - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 ในกรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราช
การเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ)

     - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ และอีก 4 สาขาได้แก่ แม่สอด หัวหิน เมืองพัทยา และเกาะสมุย

    "ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลา โดยก่อนนำส่งงบการเงินขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินอย่างรอบคอบ ครบถ้วน หากมีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข ซึ่งงบการเงินที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำงบการเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และทำให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

    หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4370, 0 2547 4385 หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกจังหวัด ทั่วประเทศส่วนแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ จาก www.dbd.go.th”Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021