เตือนธุรกิจรีบส่งงบการเงิน ป้องกันปัญหา ฝ่าฝืนกฎหมาย

by smethailandclub 26 มีค. 2014
Share:ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนธุรกิจทั่วประเทศที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นำส่งงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยในปีนี้มีนิติบุคคลคงอยู่และมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินจำนวน 555,265 ราย ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 80 มักจะนำส่งงบการเงินในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ได้รับบริการที่ไม่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร หากงบการเงินมีข้อผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย สุดท้ายโดนโทษปรับ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหน้าที่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

     สำหรับกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2557 และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงิน หรือไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ โดยกรมฯ เป็นผู้ดำเนินคดีกับธุรกิจที่ไม่นำส่งงบการเงินทุกราย

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อ โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
                    
    1. ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
                        
    2. นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

        - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 ในกรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราช
การเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ)

     - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ และอีก 4 สาขาได้แก่ แม่สอด หัวหิน เมืองพัทยา และเกาะสมุย

    "ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลา โดยก่อนนำส่งงบการเงินขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินอย่างรอบคอบ ครบถ้วน หากมีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข ซึ่งงบการเงินที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำงบการเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และทำให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

    หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4370, 0 2547 4385 หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกจังหวัด ทั่วประเทศส่วนแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ จาก www.dbd.go.th”Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021