พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาแรงงานเด็กหวั่นกระทบส่งออก

by smethailandclub 26 มีค. 2014
Share:


ศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และสมาคมผู้นำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแรงงาน มากระทบกับการค้าและการส่งออกของไทยในอนาคต

    ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ภาคประชาสังคม ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและประชาชนทั่วไป ในสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น เกี่ยวกับความพยายามของไทยเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การถอดถอน 5 รายการสินค้าของไทย ได้แก่ กุ้ง ปลาเครื่องนุ่งห่ม อ้อย และ สื่อลามก ออกจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ โดยเร็ว

    “เป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และข้อเท็จจริงในการเจรจา และแก้ปัญหากับกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หลังจากที่สหรัฐฯได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่2หรือบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องถูกจับตามอง เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานค้ามนุษย์โดยภาคเอกชนที่ร่วมกันแก้ไข เช่น หอการค้าไทย สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประมงอ้อยและน้ำตาลและเครื่องนุ่งห่ม”

    นางศรีรัตน์ กล่าวว่าปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 54-56 เฉลี่ยปีละ 685,000ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.92% ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของ เช่น อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้างงานรวมกว่า1 ล้านคน มีการส่งออกไปสหรัฐฯ เฉลี่ยปีละกว่า 61,500 ล้านบาท อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้างงานกว่า1 ล้านคน ส่งออกไปสหรัฐฯ เฉลี่ยปีละกว่า 92,500 ล้านบาท และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้างงานรวมกว่า 200,000 คนส่งออกไปสหรัฐฯ เฉลี่ยปีละกว่า 1,700 ล้านบาท

    “การแก้ไขปัญหาดังกล่าวภาคอุตสาหกรรมของไทย ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญ และจริงใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการได้ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสินค้าของไทย”

ที่มา : เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021