ISMED จัด Business Check up เช็คศักยภาพ SMEs

by smethailandclub 27 มีค. 2014
Share:
 


    การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยทั้งโดยการสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ ISMED พบว่าการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในทุกวันนี้กำลังเผชิญกับปัญหาที่ทำให้ธุรกิจตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งยอดขายตก กำไรน้อย คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ต้นทุนการผลิตและการบริการสูง ฯลฯ

    ISMED หรือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาเครื่องมือ Business Check up เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประเมินและค้นพบศักยภาพการดำเนินธุรกิจของตนเองในภาวะปัจจุบัน

    นางพรศิริ มหามิตร ที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยธุรกิจ กล่าวว่า Business Check up เป็นเครื่องมือที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการตามแนวทาง Business Competitiveness Strategic Diagnosis หรือ BCSD เครื่องมือนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประเมินสถานประกอบการได้ด้วยตนเองผลการประเมินจะสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจใน 9 มิติ ประกอบด้วย การบริหารจัดการและกลยุทธ์องค์กร การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การเงิน การจัดซื้อและปัจจัยการผลิตการค้าหรือการลงทุนในประเทศเป้าหมาย พนักงาน และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

    “การประเมินสถานประกอบการด้วยเครื่องมือ Business Check up จะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นศักยภาพของตนเอง ทั้งสถานภาพขององค์กรและขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ สภาพปัญหาการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำแนวทางจากการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง ในด้านที่ยังเป็นจุดอ่อนของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

    ผู้ประกอบการที่ต้องการประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจของตนเองและการวินิจฉัยธุรกิจ สถาบันฯขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มองหาทางเลือกเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ :Business Check up” ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยาเหนือจ.ชลบุรี (มีค่าใช้จ่าย) 

    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน BCSD โทร.0-2564-4000ต่อ 3010, 08-2450-2628 (คุณพิมพ์พร) หรือ e-mail : bcdismed@gmail.com คลิกดูรายละเอียด
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021