พช.หวังยกระดับ OTOP สู่ตลาดโลกโกยแสนล้านในปี 58

by smethailandclub 27 มีค. 2014
Share:


    นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control : QC)

    โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มอาหารโอทอปทั่วประเทศไทย จำนวน 164 คน เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือโอทอป จากระดับ 1-2 ดาว ขึ้นเป็นสินค้าระดับบนไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยคาดหวังยกระดับและจำหน่ายสินค้าโอทอปให้ได้ 95,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ และ 100,000 ล้านบาท ในปี 2558

    ด้านนางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบภายใต้แผนดำเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาสินค้าโอทอป ด้วยการยกระดับและควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนาสินค้าและขยายการตลาดมากขึ้น 3. มุ่งเป้าให้มีการพัฒนาสินค้าโอทอปเข้าสู่ตลาดเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทำให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพมากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021