พช.หวังยกระดับ OTOP สู่ตลาดโลกโกยแสนล้านในปี 58

by smethailandclub 27 มีค. 2014
Share:


    นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control : QC)

    โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มอาหารโอทอปทั่วประเทศไทย จำนวน 164 คน เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือโอทอป จากระดับ 1-2 ดาว ขึ้นเป็นสินค้าระดับบนไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยคาดหวังยกระดับและจำหน่ายสินค้าโอทอปให้ได้ 95,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ และ 100,000 ล้านบาท ในปี 2558

    ด้านนางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบภายใต้แผนดำเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาสินค้าโอทอป ด้วยการยกระดับและควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนาสินค้าและขยายการตลาดมากขึ้น 3. มุ่งเป้าให้มีการพัฒนาสินค้าโอทอปเข้าสู่ตลาดเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทำให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพมากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020