พช.หวังยกระดับ OTOP สู่ตลาดโลกโกยแสนล้านในปี 58

by smethailandclub 27 มีค. 2014
Share:


    นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control : QC)

    โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มอาหารโอทอปทั่วประเทศไทย จำนวน 164 คน เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือโอทอป จากระดับ 1-2 ดาว ขึ้นเป็นสินค้าระดับบนไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยคาดหวังยกระดับและจำหน่ายสินค้าโอทอปให้ได้ 95,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ และ 100,000 ล้านบาท ในปี 2558

    ด้านนางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบภายใต้แผนดำเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1.การพัฒนาสินค้าโอทอป ด้วยการยกระดับและควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนาสินค้าและขยายการตลาดมากขึ้น 3. มุ่งเป้าให้มีการพัฒนาสินค้าโอทอปเข้าสู่ตลาดเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทำให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพมากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021