กสอ.เร่งพัฒนา SMEs ภาคอีสาน 4 จังหวัดพร้อมรับ AEC

by smethailandclub 31 มีค. 2014
Share:    นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.มองเห็นศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของไทย จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตข้าวอินทรีย์แก่สมาชิกฯ หวังนำข้าวไทยสู่ข้าวคุณภาพระดับโลก

    นอกจากนี้ ภาคอีสานยังมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดเชื่อมแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) รวมทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค และที่สำคัญเป็นที่ตั้งกงสุลใหญ่ของจีน ลาว และเวียดนาม ทำให้มีโอกาสพัฒนาสู่ศูนย์กลางการค้าในอาเซียนในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคอีสานและอาเซียนเมื่อก้าวสู่ AEC

     ดังนั้น กสอ. จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ   ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์” และการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC” รวมทั้งการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดนัดสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรมอีสาน” โดยคาดว่าจะสามารถสร้างความรู้แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ AEC นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนเป็นการสร้างช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021