กสอ.เร่งพัฒนา SMEs ภาคอีสาน 4 จังหวัดพร้อมรับ AEC

by smethailandclub 31 มีค. 2014
Share:    นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.มองเห็นศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของไทย จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตข้าวอินทรีย์แก่สมาชิกฯ หวังนำข้าวไทยสู่ข้าวคุณภาพระดับโลก

    นอกจากนี้ ภาคอีสานยังมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดเชื่อมแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) รวมทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค และที่สำคัญเป็นที่ตั้งกงสุลใหญ่ของจีน ลาว และเวียดนาม ทำให้มีโอกาสพัฒนาสู่ศูนย์กลางการค้าในอาเซียนในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคอีสานและอาเซียนเมื่อก้าวสู่ AEC

     ดังนั้น กสอ. จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ   ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์” และการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC” รวมทั้งการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดนัดสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรมอีสาน” โดยคาดว่าจะสามารถสร้างความรู้แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ AEC นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนเป็นการสร้างช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020