กสอ.เร่งพัฒนา SMEs ภาคอีสาน 4 จังหวัดพร้อมรับ AEC

by smethailandclub 31 มีค. 2014
Share:    นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ.มองเห็นศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของไทย จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จาก 4 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตข้าวอินทรีย์แก่สมาชิกฯ หวังนำข้าวไทยสู่ข้าวคุณภาพระดับโลก

    นอกจากนี้ ภาคอีสานยังมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดเชื่อมแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) รวมทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค และที่สำคัญเป็นที่ตั้งกงสุลใหญ่ของจีน ลาว และเวียดนาม ทำให้มีโอกาสพัฒนาสู่ศูนย์กลางการค้าในอาเซียนในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคอีสานและอาเซียนเมื่อก้าวสู่ AEC

     ดังนั้น กสอ. จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ   ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์” และการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC” รวมทั้งการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดนัดสินค้าหัตถ-อุตสาหกรรมอีสาน” โดยคาดว่าจะสามารถสร้างความรู้แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็ง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ AEC นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนเป็นการสร้างช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021