อพท.ออก 4 มาตรการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการรับ AEC

by smethailandclub 08 เมย. 2014
Share:


    พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณ 2557 อพท.จะทำงานเชิงรุก ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะจะมีผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมายังไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้เกิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนจากชาติสมาชิกอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน

    โดยในภาพรวมนั้น ให้ทุกพื้นที่พิเศษเชิญชวนสถานประกอบการที่พักเข้าร่วมโครงการ “สถานประกอบการสีเขียว” ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรฐานใน 4 มาตรการลดภาวะโลกร้อน ประกอบด้วย 1.การจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ,2.การจัดการขยะ ,3.การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และ4.การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมาสิ้นปี 2557 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 32 แห่ง หรือเฉลี่ยพื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 6 แห่ง ยกเว้นพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง มีเป้าหมาย 2 แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก 

    สำหรับเกณฑ์ 4 มาตรการดังกล่าว อพท.จัดทำขึ้นภายใต้การยอมรับของสถานประกอบการที่พัก และ อพท.ยังได้ผลักดันให้ทั้ง 4 มาตรการนี้ได้การรับรองมาตรฐานจากมูลนิธิใบไม้เขียว เพราะจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมากขึ้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ

    “เราจะพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ อพท.ร่วมดำเนินการกับมูลนิธิใบไม้เขียว จึงมั่นใจว่าจะช่วยสร้างให้เกิดมาตรฐานการบริหารจัดการ และนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งด้านการลดต้นทุน และด้านภาพลักษณ์การบริการ”พ.อ.นาฬิกอติภัค กล่าว

    ส่วนในด้านแหล่งท่องเที่ยว อพท.เตรียมปรับเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เน้นการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และการสร้างประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม 5 เกณฑ์มาตรฐานการรับรองแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ          

    ทั้งนี้ประกอบด้วย 1.ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ,2.ด้านการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม คุณภาพชีวิต ,3.ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ,4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และ5.ด้านการบริการและความปลอดภัย อาทิ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ที่วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเมืองมรดกโลกอาเซียน ล่าสุดได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “Creative Journey” ในลักษณะของแพลตฟอร์ม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างกัน จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

ที่มา : แนวหน้า

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020