ไทยฝึกทักษะแรงงานต่างด้าวรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by smethailandclub 10 เมย. 2014
Share:
 


    กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชา (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์) หนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธ ศาสตร์ประเทศหรือ Country Strategy ที่กรมเอเชียตะวันออกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

    โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะแรงงานด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงานชาวกัมพูชาลาว และเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและการปรับตัวของฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนโดยผู้ประกอบการตามแนวชายแดนจะได้แรงงานที่มีคุณภาพ ส่วนแรงงานจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

     นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญต่อเป้าหมายการขยายเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้านการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ทำให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งสันติสุขและสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ ได้
 
     โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สร้างมาตรฐานให้กับแรงงานไทยจนมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมเอเชียตะวันออกจึงเชื่อมั่นว่าศักยภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจะส่งผลให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และสามารถขยายผลได้ในปีต่อ ๆ ไป

    โครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ อาทิ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเดินสายไฟฟ้า การเย็บจักรอุตสาหกรรม การกรีดยาง การพัฒนาธุรกิจและบริหารการท่องเที่ยวให้กับแรงงานต่างด้าวจำนวน 2,038 คน โดยกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการนี้จำนวน 14 ล้านบาท
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020