ส.อ.ท. จัดโครงการสร้างมาตรฐาน SMEs อุตฯยางพารา

by smethailandclub 10 เมย. 2014
Share:


    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ AEC กับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลาง สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และวิศวกรรม) โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้บุคลากรที่มีความสามารถ

     อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากผู้ประกอบการรายใหญ่สู่ SMEs  ซึ่งมาตรฐานอาชีพนี้ได้ครอบคลุมในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด 23 ระดับ ใน 7 สายอาชีพ ได้แก่ 1) ผู้ควบคุมการผสมยาง 2) ผู้ควบคุมการฉาบยาง 3) ผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง 4) ผู้ควบคุมการอบยาง 5) ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง 6) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง และ 7) ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตยาง

    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร.0-2345-1059 และเว็บไซต์ www.smi.or.th
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021