สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยร่วมกรมพัฒน์จัด “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”

by smethailandclub 11 เมย. 2014
Share:
 
 

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่ง   ค้าปลีกทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”  ระหว่างวันที่  25  เม.ย. – 25  พ.ค.  57 ณ  ร้านค้าส่ง  56  ราย และร้านค้าปลีกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ

     นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และ ร้านค้าส่งค้าปลีก โดยหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกัน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจไปแล้ว  2 ครั้ง สามารถช่วยให้ร้านค้าส่ง  ค้าปลีกสร้าง  ความเข้มแข็งในการสร้างพันธมิตรเครือข่าย และเพิ่มยอดขายจากการจำหน่ายสินค้า     โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม  กว่า 1,000 ล้านบาท           

     “นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ          ค้าส่งค้าปลีกควบคู่ไปด้วย โดยเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ พร้อมทั้งผลักดันให้ร้านค้าส่งเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา แนะนำแก่ร้านค้าปลีกเครือข่าย เกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ตามหลัก 5 ส. คือ สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย

      ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และให้บริการเสริมอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกมีแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน  เพิ่มรายได้  มีแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด โดยปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว กว่า  73,500  ราย  ทั่วประเทศ”

      สำหรับกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจให้ผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกันยายน 2557 ต่อไป


 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020