DBD จัดอบรมการเป็นนิติบุคคลที่ดีให้เถ้าแก่ใหม่

by smethailandclub 11 เมย. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม “การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ” ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

    นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคลแล้ว จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ที่นิติบุคคลตั้งใหม่ต้องปฏิบัติผ่านการอบรมสัมมนา รวมถึงจัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

    หลังจากนั้นจะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล และ ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

    นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรมฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานบัญชีหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ผู้รับรองลายมือชื่อ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

    “การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ในส่วนกลางได้รับความรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของนิติบุคคลที่ดี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับ AEC เทคนิคการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็งด้วยการบัญชี และการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้ารับการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นได้ 6 ชั่วโมง”

    รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เร่งนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 หากพ้นกำหนดเวลาจะมีทั้งโทษจับและปรับตามที่กฎหมายกำหนด และในอนาคตอันใกล้นี้กรมฯ จะเปิดให้บริการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจสามารถยื่นงบการเงินได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระ และค่าใช้จ่ายให้แก่ ภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

 
Share:

Related Articles

​ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิสโก้โชว์ศักยภาพคลาวด์ ช่วยลูกค้าใช้คลาวด์อย่างชาญฉลาดเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ประกาศแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ขณะที่ลูกค้าโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ระบบค..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021

​ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย ตอบโจทย์อร่อย สบายใจ ทานง่าย สายคลีน ไม่อ้วน

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิด Happy Addey (แฮปปี้ แอดดี้) ร้านไอศกรีม Non-Dairy แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟไอศกรีมคีโตเกรดพรีเมี่ยม อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ทำ..

by SME Thailand.| 09 มิย. 2021