​กสอ.ประกาศผลโครงการสุดยอดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 57

by smethailandclub 18 เมย. 2014
Share:

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผลสุดยอดบรรจุภัณฑ์แห่งปี โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557 “ThaiStar Packaging Awards 2014” เป็นปีที่ 37 ติดต่อกัน ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล” เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ไทยเกิดการพัฒนาพร้อมทั้งยกระดับให้ทัดเทียมนานาชาติ 

     ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดการค้านับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ในการป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้เสียหาย และยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า  อีกด้วย 

    ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้มีความโดดเด่น สะดุดตา สวยงาม และเหมาะสมกับสินค้า ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง    ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ  

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว รวมถึงเห็นประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่จะช่วยสื่อสารรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าที่จำเป็นให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า และส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในภาพรวม จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557 “ThaiStar Packaging Awards 2014” ต่อเนื่องเป็นที่ปีที่ 37 ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล” เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ไทยเกิดการพัฒนาพร้อมทั้งยกระดับให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา และนักออกแบบได้มีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดเป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแสดงผลงานและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้เห็นโอกาสทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไป

สำหรับการประกวดในปีนี้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน KALAMARY    ออกแบบโดย นางสาวดวงหทัย มูลวงศ์ษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน Wonchana Muay Thai ออกแบบโดย นายภาสกรณ์ เส็งเรียบ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

3. ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อการจัดจำหน่าย มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

4. ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อการขนส่ง มีผู้ประกอบการได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

    โดยในปี 2557 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 294 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 32 ผลงาน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับเอเชีย (AsiaStar 2014) และระดับโลก (WorldStar) ต่อไป 

     สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้วงการบรรจุภัณฑ์ไทยเกิดการตื่นตัว  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีเวทีแสดงความรู้   และความสามารถ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

    ผู้ประกอบการท่านใดสนใจขอรับบริการด้านบรรจุภัณฑ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2367 8181
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021