สสว. ผนึกหอการค้าไทยติดปีก SMEs บินสู่ AEC

by smethailandclub 18 เมย. 2014
Share:


ปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

     สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทยฯ เดินหน้า 2 โครงการช่วยเหลือ SMEs ทั่วประเทศ ทั้งบ่มเพาะ SMEs ไทยก้าวไกลสู่ AEC และส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมั่นจะเป็นงานที่ช่วยเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC และขยายโอกาสการตลาด คาดว่า SMEs จะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 300 ราย 

    นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคามที่จะมีผลต่อโครงสร้างและสถานภาพเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

    ดังนั้น สสว. จึงได้ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2557 “บ่มเพาะ SMEsไทย ก้าวไกลสู่ AEC”   และ 2.โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    “ความร่วมมือของ สสว. และ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยครั้งนี้ จะเป็นการบ่มเพาะ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโอกาสทางการค้าและเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงมีความพร้อมในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาช่องทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 300 ราย มียอดจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท สินค้าในเครือข่ายของดีภาคใต้ไม่น้อยกว่า 100 ราย จะได้รับป้ายของดีจังหวัด นอกจากนี้จะได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจและการตลาดเพิ่มมากขึ้น” ผอ.สสว. กล่าว 
 
    สำหรับโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ  SMEs โดยการอบรมความรู้ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการการค้ากับกลุ่ม AEC การวิเคราะห์สถานประกอบการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง SMEs ด้วยกันและผู้ประกอบการรายใหญ่ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ( Business Matching) 

    ขณะที่โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2557 จะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากความร่วมมือกับกรมราชองค์รักษ์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ จนสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งความร่วมมือกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะมุ่งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ และเพิ่มโอกาสออกสู่ต่างประเทศ ให้กับสินค้าในกลุ่มพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน 

    สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : บ่มเพาะ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ aec  ส่งใบสมัครทาง E-mail : smesthai.aec@gmail.com, และแฟ็กซ์ : 02 938 4882 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 938 7950 


Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020