พาณิชย์กระตุ้นภาคธุรกิจเร่งพัฒนารับมือโลกเปลี่ยนแปลง

by smethailandclub 21 เมย. 2014
Share:    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งสัญญาณให้ภาคธุรกิจต่างๆ เตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่จะได้รับผลกระทบจากความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

    ในขณะเดียวกันอยากกระตุ้นให้ภาคเอกชน เร่งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากผลการศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum (WEF) ในปี 2557 ผลคะแนนของไทยยังคงเท่าเดิมกับในปี 2556 และหากเปรียบเทียบใน 10 ประเทศอาเซียน ไทยยังอยู่เพียงอันดับที่ 4 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ดังนั้นไทยต้องเร่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ซึ่งภาครัฐจะต้องเร่งปรับตัวควบคู่กันไป โดยเฉพาะการปรับกระบวนการทางความคิดให้เป็นสากล (International Mindset) เปิดกว้าง รวมถึงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทัน 

    สำหรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น จะเป็นยุคแห่งแนวคิดพหุภาคีนิยมใหม่ (multilateralism) หรือยุคที่ทุกคนบนโลกจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโลก มากกว่าจะรับผิดชอบในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพียงอย่างเดียว โดยโลกยุคใหม่จะไม่มีพรมแดนระหว่างกัน ทำให้ปัญหาระดับโลกไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับประเทศอีกต่อไป ดังนั้นภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล และควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020