พาณิชย์กระตุ้นภาคธุรกิจเร่งพัฒนารับมือโลกเปลี่ยนแปลง

by smethailandclub 21 เมย. 2014
Share:    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งสัญญาณให้ภาคธุรกิจต่างๆ เตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่จะได้รับผลกระทบจากความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

    ในขณะเดียวกันอยากกระตุ้นให้ภาคเอกชน เร่งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากผลการศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum (WEF) ในปี 2557 ผลคะแนนของไทยยังคงเท่าเดิมกับในปี 2556 และหากเปรียบเทียบใน 10 ประเทศอาเซียน ไทยยังอยู่เพียงอันดับที่ 4 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ดังนั้นไทยต้องเร่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ซึ่งภาครัฐจะต้องเร่งปรับตัวควบคู่กันไป โดยเฉพาะการปรับกระบวนการทางความคิดให้เป็นสากล (International Mindset) เปิดกว้าง รวมถึงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทัน 

    สำหรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น จะเป็นยุคแห่งแนวคิดพหุภาคีนิยมใหม่ (multilateralism) หรือยุคที่ทุกคนบนโลกจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโลก มากกว่าจะรับผิดชอบในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพียงอย่างเดียว โดยโลกยุคใหม่จะไม่มีพรมแดนระหว่างกัน ทำให้ปัญหาระดับโลกไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับประเทศอีกต่อไป ดังนั้นภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล และควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021