กำชับธุรกิจส่งงบการเงินก่อน 2 มิ.ย.พ้นกำหนดเจอปรับ

by smethailandclub 23 เมย. 2014
Share:


                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กำชับธุรกิจกว่า 500,000 ราย ทั่วประเทศให้ส่งงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  นำส่งให้ทันภายในวันที่  2 มิถุนายน 2557  หากไม่นำส่ง หรือส่งล่าช้าเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ โดยกรมฯ จะส่งดำเนินคดีทุกราย  

                        นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี 2556  นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  

                        ถ้าเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557  

                       สำหรับกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อ ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในสี่เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2557 และต้องนำส่งงบการเงินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรมฯให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ติดต่อ  โดยลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ      
                 
                              1. ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

                              2. นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ดังนี้     
                                       - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  สนามบินน้ำ  จังหวัดนนทบุรี
                                       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6  ในกรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษกสุรวงศ์  บางนา  และศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)
                                       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
                                       - สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าสาขาแม่สอด  เมืองพัทยา  หัวหิน  และเกาะสมุย

                        “ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของการนำส่งงบการเงิน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  หากฝ่าฝืนหรือพ้นกำหนด กรมฯ จะส่งดำเนินคดีทุกราย ซึ่งจะโดนโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด  และก่อนนำส่ง      งบการเงินควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด รอบคอบ หากมีข้อบกพร่อง กรมฯ จะไม่รับงบการเงินดังกล่าว เนื่องจากงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำงบการเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”  

                        ในปีนี้กรมฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ใหม่ โดยเพิ่มข้อมูลในการกรอกแบบ 3 รายการ คือ 1) ระบุวันที่ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงิน  2) ระบุการเสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และ 3) ระบุมูลค่าที่ดิน (ไม่รวมอาคาร และอุปกรณ์)  สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ที่ www.dbd.go.th  และสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4370, 0-2547-4385  หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า    ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021