เม.ย. 57 ต่างชาติลงทุน 33 รายจ้างงาน 400 คนลงทุน 850 ล้าน

by smethailandclub 25 เมย. 2014
Share:

 
   

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 23เมษายน 2557  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 19 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 868 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 398 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

     1.     ธุรกิจบริการ จำนวน 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 70 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 594 ล้านบาท     ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย

     2.     ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์         

     3.     คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 243 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรและระบบการทำงานต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่บจ. พีทีที แอลเอ็นจี  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี

     4.     ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ และการค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการปรุงรสและกระบวนการบรรจุหีบห่ออาหารให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

     5.     ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่    การทำกิจการนายหน้าในการจำหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ  ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 27 ในขณะที่เงินลงทุนลดลงร้อยละ 61  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14  ในขณะที่เงินลงทุนลดลงถึงร้อยละ 83 เนื่องจากในเดือนเมษายน 2556 มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจ   ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง   

    อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน 2557) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 119 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,683 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 7  และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 35  เนื่องจากในปี 2557 มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจ   ทำให้คนต่างด้าวมายื่นขออนุญาตลดลง
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021