อุตฯมุ่งเสริมศักยภาพ SMEs ชิ้นส่วนยานยนต์ดันไทยผู้นำเวทีโลก

by smethailandclub 28 เมย. 2014
Share:


    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ คือ นายวิชัย จิราธิยุต ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้เป็นผู้นำในเวทีโลก โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลก” 

    โดยเน้นพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยอย่างยั่งยืน จะทำให้ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ 3 ล้านคัน ภายในปี 2560 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน องค์ความรู้และบุคลากรอย่างแท้จริงต่อไป

               นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สถาบันยานยนต์จัดงานสัมมนาวิชาการ “Automotive Summit 2014” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Japan Automobile Research Institute (JARI) ในการจัดสัมมนา “3rd Asia Automobile Institute Summit” หรือ AAI Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ ที่เป็นยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยของผู้บริโภค               

             นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ตามแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ถึง 3 ล้านคันในปี 2560 สศอ.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในส่วนบุคลากร ในการเป็นผู้ฝึกสอน(เทรนเนอร์) โดยตั้งเป้าปีละ 60 คน เน้นในผู้ผลิตกลุ่ม First Tier และระดับผู้ฏิบัติงาน เป้าหมาย 500 คน เน้นในกลุ่ม Second Tier และ Third Tier รวมถึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ นอกจากนี้จะพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการผลิตและการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพและการทดสอบ และสาขาวิศวกรรมและวิจัยพัฒนา 

               สำหรับการผลิตยานยนต์ในประเทศ ปี 2557 นี้ยังคงประมาณการณ์ไว้ที่ 2.4 ล้านคัน คือเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.2 ล้านคัน และส่งออก 1.2 ล้านคัน หรือสัดส่วน 50 ต่อ 50 แต่คาดว่าเมื่อการผลิตขึ้นไปถึง 3 ล้านคัน ในปี 2560 คาดว่าสัดส่วนจะอยู่ที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ 40% และส่งออก 60% เนื่องจากความต้องการในประเทศอาจจะไม่สูงมากนัก จากที่ผ่านมา มีการเติบโตมากพอสมควรแล้ว 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021