​พาณิชย์ฯจัดงานใหญ่ทั่วไทย ปลุกความพร้อมรับอาเซียน

by smethailandclub 28 เมย. 2014
Share:


    เปิดคิวงาน"อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน" ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ ตลอด 2 เดือนเต็มวันที่ 24 เม.ย.-22 มิ.ย.ศกนี้ เพื่อรับมือกระแสอาเซียน

    นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพหลายด้านที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องฝีมือแรงงาน คุณภาพสินค้าไทยไม่แพ้ใครในอาเซียน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้านบริการ การท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมทางการแพทย์  อีกทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่น่าส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ  

    ด้วยปัจจัยดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำโครงการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการและการสัมมนาให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการค้า-การลงทุน  ข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีพันธมิตร ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

    "เราตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพของประเทศไทยให้อยู่ในแถวหน้าของอาเซียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนทำธุรกิจมากขึ้นในอาเซียน และผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ" นายวุฒิชัยกล่าวและว่า จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกที่กรุงเทพฯเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จึงมีแผนขยายการจัดงานออกไปสู่ภูมิภาค 5 จังหวัด โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2557 ณ Central Plaza Khonkean Hall  

    ครั้งที่ 2 จัดที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557 ณ Central Festival Hatyai  ครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2557 ณ Central Airport Plaza Hall  ครั้งที่ 4 จัดที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2557 ณ Tukcom Chonburi และครั้งสุดท้ายจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2557 ณ Central Plaza Suratthani Hall

    นายวุฒิชัย กล่าวด้วยว่า งานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนเป็นงานใหญ่ระดับชาติที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ ทำให้บุคลากร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา สถาบันวิชาการต่างๆในนิทรรศการจะมีสาระความรู้และข้อมูลที่มีการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย นอกจากนั้นยังได้นำเสนอความแข็งแกร่งของ 12 Clusters ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการอีกด้วย


ที่มา : แนวหน้า
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021