กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดหลักสูตรฝึก SMEs ใช้ Google Apps

by smethailandclub 29 เมย. 2014
Share:


     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรม Freeware หลักสูตร การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย Google Apps (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็น SMEs ภาคการผลิต โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

     เนื้อหาหลักสูตร: การใช้งาน Google Apps เช่น google plus, google calendar, google doc, google drive

วัน-เวลาอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 (20 กิจการ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557 (20 กิจการ)

สถานที่: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

เงื่อนไขการรับสมัคร

1) เป็น SMEs ภาคการผลิต (มีการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธุรกิจหลัก)

2) ส่งใบสมัครและ เอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้แก่

2.1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.)

2.2) สำเนาบัตรประชาชน

วิธีการสมัคร

1) กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ) และ scan ส่งมาที่ ecitproject@gmail.com หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://www.surveymonkey.com/s/smefreeware

2) ส่งเอกสารหลักฐานมาที่ ecitproject@gmail.com หรือ fax 02-354 9078

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม: ทาง email และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้

กำหนดการและเนื้อหาการอบรม >>> http://bit.ly/1h2tXVj

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>> http://bit.ly/1eHPUi0


 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021