สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ปั้น SMEs รุ่นใหม่

by smethailandclub 30 เมย. 2014
Share:
 
 

     สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส พัฒนาศักยภาพศิษย์พระดาบสและผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและภาคใต้ ให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ที่มีศักยภาพ โดยปี 2557 มุ่งเป้าหมายพัฒนากว่า 150 ราย พร้อมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ต่อไป

    นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า สสว. ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องมาในปี 2557

    โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การส่งเสริม SMEs ตามแผนแม่บทฉบับที่ 3 บรรลุเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งศิษย์พระดาบส จะมีความรู้ในเชิงช่าง ทั้ง ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่อจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หากได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว

    โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส ให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 253 ราย มีแผนธุรกิจ จำนวน 237 แผน ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.40

    สำหรับ งานในปี 2557 จึงมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และ    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งดำเนินงานในโรงเรียนพระดาบส โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามแนวพระราชดำริ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งการดำเนินงานจะมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น ความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การเขียนแผนธุรกิจ ฯลฯ

   
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020