แนวโน้มตลาดแรงงานเมินวุฒิปริญญาเน้นเด็กอาชีวะ

by smethailandclub 06 พค. 2014
Share:


    รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการร่วมเวทีเสวนากับผู้แทนสภาอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มตลาดแรงงานมีความต้องการผู้ที่จบระดับปริญญาตรี ประมาณ 10% ในขณะที่ต้องการผู้ที่จบสายอาชีวศึกษาถึง 50% ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานที่ต่ำว่ามัธยมศึกษา 

    ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเด็กไทยยังมีค่านิยมเรียนปริญญาตรี ดังนั้นจากแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานจะเห็นว่าโอกาสที่คนจบปริญญาตรีแล้วไม่มีงานทำจะสูงมาก ผู้ที่จบปริญญาตรีอาจต้องทำคือการมีธุรกิจส่วนตัว แต่จากข้อมูลทราบว่าคนที่ประกอบธุรกิจแล้วล้มเหลวมีมากถึง 70% 

    เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราอาจจะพบว่ามีคนที่จบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ต้องกลับมาเรียนสายวิชาชีพโดยการเทียบโอนวิชาสามัญมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็พบแนวโน้มนี้บ้างแล้ว และยังพบด้วยว่าผู้ที่จบระดับปริญญาตรียอมใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในการสมัครงานด้วย

    รศ.ดร.จอมพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตคงต้องรับเทียบโอนคนที่จบปริญญาเพื่อให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ โดยระบบทวิภาคี ซึ่งจะเป็นระบบการเรียนที่เหมาะสมที่สุด เพราะคนที่จบปริญญาจะมีคุณวุฒิทางวิชาการ แต่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนมีทักษะทางวิชาชีพ หากเรียนในระบบทวิภาคีก็จะได้เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการที่กำลังเป็น ที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน(สช.)และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาฐานสมรรถนะเพื่อแทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนจบในสายวิชาชีพก็จะสามารถเทียบระดับกับคุณวุฒิวิชาชีพที่ มีอยู่ได้

    “ การปรับทิศทางการจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยการเชิญผู้ที่จบระดับปริญญากลับมาเรียนในระบบทวิภาคีจะสามารถช่วยเพิ่ม จำนวนแรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาคนเรียนสายอาชีพจะไม่ค่อยตกงานอยู่แล้ว เพราะแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานบริษัทก็สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเทียบโอนสายอาชีพสามารถติดต่อได้ที่สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้ประสานสถานศึกษาที่รับเทียบ
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021