​อุตฯตั้งงบ 40 ล้านจัดหาเงินทุนหมุนเวียนช่วย SMEs ภาคการผลิต

by smethailandclub 12 พค. 2014
Share:    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเงินทุนนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีบริการให้กู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผ่าน “โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบการอาชีพ” ด้วยงบประมาณรวมกว่า 40 ล้านบาท 

    ตั้งเป้าเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกว่า 300 ราย โดยแบ่งวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท 2.) เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 3.) เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท และ 4.) เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน สามารถสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนแล้วกว่า 23,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท และจากการเก็บข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2545-2556 โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้างแรงงานใหม่แล้วกว่า 35,000 คน 

    ในส่วนของ สสว. ก็มีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน โดยพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการทางการเงินในการเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการสร้างโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

    ขณะที่ BOI ก็มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านการค้า สนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่มีรายได้ต่ำ และมีสิ่งเอื้ออำนวยต่อการลงทุนน้อย โดยให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการให้มีเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้ พร้อมกับส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่มา : www.banmuang.com

 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021