ธปท.ชี้พฤติกรรมคนไทยนิยมโอนเงินผ่านเน็ตมากขึ้น

by smethailandclub 19 พค. 2014
Share:ธปท.เผยผลสำรวจพฤติกรรมคนไทย พบเริ่มนิยมโอนเงินผ่านเน็ตมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีโอนเงินโดยตรงมากกว่าตัดเครดิต เหตุกลัวเจอมิจฉาชีพ
        

    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยพฤติกรรมคนไทยนิยมโอนเงินจากบัญชีธนาคารมากกว่าการตัดเงินจากบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น พบแง่มูลค่ามากกว่าการตัดเงินจากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 23 เท่า เหตุผู้บริโภคกังวลระบบและความปลอดภัยของบัตรอิเล็กทรอนิกส์และผลจากค่าธรรมเนียมถูกกว่า เผยแนวโน้มมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออฟไลน์

    ทีมวิเคราะห์ระบบการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงาน Payment Systems Insight ล่าสุดไตรมาส 4 ของปี 2556 ซึ่งวิเคราะห์เจาะลึกถึงประเด็นการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของไทย พบว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคน่าสนใจมากขึ้นในการชำระเงินและจ่ายบิลออนไลน์ โดยคนไทยนิยมชำระค่าสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรงมากกว่าการตัดเงินจากบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ใช้บริการทั่วไปยังคุ้นเคยการติดต่อสอบถามกับบุคคลโดยตรงอยู่

    ทั้งนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการตัดเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรง ซึ่งมีมูลค่ารวม 5.89 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 95.6% ของมูลค่าการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการทั้งหมด และมีมูลค่ามากกว่าการตัดเงินจากบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมกันถึงประมาณ 23 เท่า (การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 2.65 หมื่นล้านบาท และ 188 ล้านบาท ตามลำดับ) โดยมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายการยังสูงกว่า โดยมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 14,227 บาทต่อรายการ ขณะที่การตัดเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตและบัตรเดบิตอยู่ที่ระดับ 6,174 บาท และ 1,669 บาทต่อรายการ ตามลำดับ

    เหตุผลสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองที่มีความกังวลในเรื่องของระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผลจากลักษณะการรับชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่นิยมรับชำระเงินด้วยวิธีการตัดเงินจากบัญชีธนาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน e-Banking ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

    ทั้งนี้ การทำธุรกรรมชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งปี 2556 การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มลูกค้าบุคคลมีปริมาณ 192 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4.30 แสนล้านบาท หรือขยายตัว 40.8% และ 33.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยช่องทางการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นการโอนเงิน ส่วนการชำระค่าสินค้าและบริการโดยตรงมีสัดส่วนเพียง 14%


ที่มา : www.posttoday.com
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021