เดือน เม.ย. บริษัทตั้งใหม่ 4,265 รายเลิกกิจการ 837 ราย

by smethailandclub 19 พค. 2014
Share:


      ในเดือนเมษายน 2557          มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,265 ราย ลดลง 983 ราย คิดเป็น 19%  เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน  5,248 ราย และลดลง 516 ราย  คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2556 ซึ่งมีจำนวน  4,781 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศ    ในเดือนเมษายน 2557  มีจำนวน 837 ราย

      มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนเมษายน 2557  มีจำนวนทั้งสิ้น 17,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,873 ล้านบาท  คิดเป็น 12%  เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557  ซึ่งมีจำนวน 15,416 ล้านบาท และลดลง จำนวน 55,649  ล้านบาท  คิดเป็น 322% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2556 ซึ่งมีจำนวน 72,938        ล้านบ

     ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป  จำนวน  447 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 272 ราย ขายส่งเครื่องจักร จำนวน 99 ราย ภัตตาคารร้านอาหาร จำนวน 88 ราย  และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 77 ราย  ตามลำดับ

      ปัจจุบัน ณ วันที่ 30  เมษายน 2557 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 563,241  ราย  มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.78 ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 391,297 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,050 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  170,894  ราย

     ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ในเดือนเมษายน  มีจำนวน 4,265 ราย ลดลง 983 ราย คิดเป็น 19%  เมื่อเทียบกับ    เดือนมีนาคม 2557  ซึ่งมีจำนวน 5,248 ราย  และลดลง 516 ราย  คิดเป็น 11%   เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2556   ซึ่งมีจำนวน  4,781 ราย  เนื่องจากการจดทะเบียนธุรกิจค้าสลากลดลง เหลือเพียง 1 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2557 ลดลงเหลือร้อยละ 2.7  โดยมีสาเหตุมาจากความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาครัฐ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 ที่ล่าช้า และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและเอกชน 

    อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความชัดเจนทางการเมืองการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะหมดอายุลงภายในเดือนกันยายนนี้  การเพิ่มกิจกรรมเพื่อผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021