​โอกาสความสำเร็จ SMEs-OTOP ไทย ในนครคุนหมิง

by smethailandclub 26 พค. 2014
Share:


    “นครคุณหมิง” เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลกลางจีนหมายมั่นให้เป็นประตูการค้าด้านตะวันตก ที่เชื่อมสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมามีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทาง R3A ที่เชื่อมกับไทย ลาว และเวียดนาม ได้นำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียนอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนประชากรของเมืองคุนหมิง ที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ 9 ล้านคน ที่นี่จึงเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของสินค้าไทย 

    ด้วยเหตุนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จึงได้ริเริ่มจัด “งานเทศกาลไทย” ขึ้น โดยในปี 2557 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ จัดงานเทศกาลไทย 2014 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า South Asia Top City ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดย สสว. และ พช. ได้นำผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP รวม 100 ราย ร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 วันของการจัดงาน พบว่า สินค้าไทยได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นอย่างมาก 

    นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หนึ่งในหน่วยงานที่นำผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลไทย 2014 กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของผู้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเป็นตลาดการค้าขายและการเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบที่สำคัญ ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้าไปจีน คิดเป็นมูลค่า 54,505.45 ล้านบาท และมีการนำเข้าสินค้าจากจีน คิดเป็นมูลค่า 134,815.44 ล้านบาท โดยเฉพาะเมืองคุนหมิง เป็นหนึ่งในตลาดหลักที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้ติดต่อค้าขายและเชื่อมโยงธุรกิจมาเป็นเวลานาน ซึ่งการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย 2014 ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

    โดย สสว. นำผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง รวมจำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพรไทย เสื้อผ้าและของใช้จากผ้า รวมทั้งของใช้และของตกแต่งบ้าน ฯลฯ เพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาด ซึ่งปรากฎว่าสินค้าของผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นอย่างมาก 

    “สินค้าของผู้ประกอบการที่ สสว. นำเข้าร่วมงานครั้งนี้ ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคและผู้ซื้อรายใหญ่ชาวจีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เช่น ข้าวแต๋น สาหร่ายทอดปรุงรส ของบริษัท ทวีภัณฑ์โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด อาหารกึ่งสำเร็จรูปของ บริษัท รสยาม จำกัด และบริษัท เจริญดีเซิร์ท จำกัด เครื่องประดับไข่มุก ของบริษัท สยามไดมอนด์จิวเวอร์รี่ จำกัด  ผลิตภัณฑ์ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของบริษัท เอ็น วี แรร์วู๊ด โปรดักส์ จำกัด และกระเป๋าผ้า ของกลุ่มวิสาหกิจเย็บกระเป๋าจากไม้ไผ่” นางสาวปณิตา กล่าว 

    เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการจัดงาน พบว่า สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ ผลไม้ไทยและอาหารไทย เช่น ทุเรียน มะพร้าวอ่อน เงาะ มังคุด ผัดไทย ส้มตำ ฯลฯ รวมถึงสินค้าประเภทต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่เข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย สามารถสร้างยอดขายภายในงานไม่น้อยกว่า 39 ล้านบาท และเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนโดยมียอดการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 64 ล้านบาท 

    สำหรับงานเทศกาลไทย เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ไทยกับผู้ประกอบการจีน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพ เตรียมความพร้อม สร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งสถานกลสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในฐานะเจ้าภาพหลัก มีแผนจะผลักดันให้เป็นงานเทศกาลไทยประจำปีของนครคุนหมิง การจัดงานในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการนำสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ระดับ Premium จาก 42 จังหวัดรวม 80 ราย เข้าร่วมงาน โดยสร้างยอดขายรวม 34 ล้านบาท เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 116 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 24 ล้านบาท 

    เชื่อว่าความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลไทย 2014 ณ นครคุนหมิงครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทยในตลาดประเทศจีน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ศิลปและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนแล้ว ที่สำคัญยังเป็นส่วนช่วยให้ สสว. บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพราะนี่คือหนึ่งในช่องทางการสร้างโอกาสในการขยายการค้าสู่กลุ่มประเทศ ASEAN+3 รวมถึงการสร้างความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เติบโต เข้มแข็ง และเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป !!!Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021