พาณิชย์ชี้ธุรกิจ MICE ของไทยโอกาสสดใสในอาเซียน

by smethailandclub 28 พค. 2014
Share:


    รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและสร้างรายได้อย่างมากให้กับเศรษฐกิจไทย และประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Hub ด้านธุรกิจ MICE ของภูมิภาค ASEAN

    นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ MICE สร้างรายได้ให้ไทยมหาศาลกว่า 88, 485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดจากการท่องเที่ยวในปี 2556 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาทำงาน ประชุม และพักผ่อนกับครอบครัวในเวลาเดียวกัน จึงทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสูงกว่านักท่องเที่ยวปกติถึง 3-4 เท่าตัว  ปัจจุบันธุรกิจนี้มีการขยายตัวในตลาดเอเชียมากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๗๐ จากเดิมที่ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดกลุ่มยุโรปและสหรัฐฯ

    สำหรับอาเซียน ธุรกิจ MICE ของไทยอยู่ในอันดับ 3  รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างของไทยที่มีความได้เปรียบ อาทิ ความคุ้มค่าเงิน โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค สามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้สะดวก ทำให้ต้นทุนการเดินทาง ประชุม และท่องเที่ยวต่ำกว่า และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย กอปรกับคนเอเชียมีกำลังซื้อสูงขึ้น ทำให้คาดว่าในอนาคตธุรกิจนี้จะมีอนาคตที่สดใสและสร้างรายได้อีกมหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทย

    ทั้งนี้ นางอัมพวัน พิชาลัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) แสดงศักยภาพของธุรกิจบริการอย่างครบวงจร อาทิ การเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้า การก่อสร้าง ตกแต่งอาคารสถานที่ การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดกิจกรรมบันเทิง เป็นต้น เพื่อชักชวนให้นักธุรกิจ/นักลงทุนใน CLMV และประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการ MICE ในไทย และการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการไทยออกไปจัดกิจกรรมในต่างประเทศ จะช่วยส่งเสริมการส่งออกของไทยเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021