​ม.ค.- เม.ย. SMEs เกิด 19,684 ราย เจ๊ง 3,731 ราย

by smethailandclub 02 มิย. 2014
Share:

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยสถานการณ์การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2557 โดยมีการจัดตั้งกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 19,684 ราย หดตัวลงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด ได้แก่ หมวดการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีจำนวน 2,069 ราย ทุนจดทะเบียนมูลค่า 5,569 ล้านบาท รองลงมาคือ หมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย และหมวดขายส่งเครื่องจักร ตามลำดับ 

    สำหรับการยกเลิกกิจการ มีจำนวน 3,731 ราย ขยายตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจยกเลิกกิจการสูงสุด ได้แก่ หมวดกิจกรรมขายสลากกินแบ่ง มีจำนวน 482 ราย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 246 ล้านบาท รองลงมาคือ หมวดการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย และหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย ตามลำดับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยบวก 
1.    การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและประมาณการค้าโลกที่ขยายตัวมากขึ้น เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
2.    แรงกดดันด้านราคาน้ำมันและเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เอื้ออำนวยต่อนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยเสี่ยง
1.    ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
2.    แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากการใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุนภาครัฐทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ
3.    อุปสงค์ภาคเอกชนยังมีข้อจำกัดในการขยายตัว ผลจากข้อจำกัดในการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มอ่อนตัวโดยเฉพาะราคาข้าว ความเข้มงวดในการปล่อนสินเชื่อของสถาบันการเงิน เป็นต้น
4.    ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021