เตือนเถ้าแก่ กทม. เร่งยืนยันสถานที่ตั้งใครเมินเจอปรับ

by smethailandclub 04 มิย. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ออกหนังสือแจ้งนิติบุคคลกว่า 6,500 รายในเขตกรุงเทพมหานครให้เร่งยืนยันสถานที่ตั้งเพื่อแสดงความมีตัวตน

     นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอยู่ในทะเบียนประวัติกว่า 500,000 ราย แต่ในจำนวนนี้กว่า 6,500 ราย   เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้แต่แรก

    กรมฯจึงกำหนดแนวทางในการติดตามโดยจะออกหนังสือถึงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เพื่อสอบถามและให้ยืนยันหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันของนิติบุคคลเหล่านี้ โดยให้ยืนยันและตอบกลับภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยแนบแบบฟอร์มการยืนยันสถานที่ตั้ง    พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบกลับโดยผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าจัดส่งจดหมายแต่อย่างใด  

    การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ นั้น กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องระบุสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจใน  การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากกรมฯ โดยตรง

    แต่ปัจจุบันพบว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีนิติบุคคลกว่า 6,500 ราย ไม่สามารถติดต่อได้  กรมฯ จึงต้องออกหนังสือแจ้งไปยังกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้ยืนยันความมีตัวตนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือ  จึงขอความร่วมมือผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือ  เร่งดำเนินการ

    สำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ มีความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการของบริษัทมีความผิดตามาตรา 25   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนได้”

    นิติบุคคลที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน สามารถสอบถามรายละเอียดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่       สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 4511  หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021