เตือนเถ้าแก่ กทม. เร่งยืนยันสถานที่ตั้งใครเมินเจอปรับ

by smethailandclub 04 มิย. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ออกหนังสือแจ้งนิติบุคคลกว่า 6,500 รายในเขตกรุงเทพมหานครให้เร่งยืนยันสถานที่ตั้งเพื่อแสดงความมีตัวตน

     นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอยู่ในทะเบียนประวัติกว่า 500,000 ราย แต่ในจำนวนนี้กว่า 6,500 ราย   เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้แต่แรก

    กรมฯจึงกำหนดแนวทางในการติดตามโดยจะออกหนังสือถึงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เพื่อสอบถามและให้ยืนยันหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันของนิติบุคคลเหล่านี้ โดยให้ยืนยันและตอบกลับภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยแนบแบบฟอร์มการยืนยันสถานที่ตั้ง    พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบกลับโดยผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าจัดส่งจดหมายแต่อย่างใด  

    การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ นั้น กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องระบุสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามความเคลื่อนไหว รวมถึงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจใน  การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากกรมฯ โดยตรง

    แต่ปัจจุบันพบว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีนิติบุคคลกว่า 6,500 ราย ไม่สามารถติดต่อได้  กรมฯ จึงต้องออกหนังสือแจ้งไปยังกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้ยืนยันความมีตัวตนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือ  จึงขอความร่วมมือผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือ  เร่งดำเนินการ

    สำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ มีความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการของบริษัทมีความผิดตามาตรา 25   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนได้”

    นิติบุคคลที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน สามารถสอบถามรายละเอียดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่       สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 4511  หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021