ผจก.ตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ชูวิสัยทัศน์หนุน SMEs ระดมทุนในตลาดหุ้น

by smethailandclub 04 มิย. 2014
Share:    กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 12 โชว์วิสัยทัศน์  “ต่อยอด-สร้างใหม่-ขยายฐาน” ต่อยอดและเพิ่มจำนวนสินค้าปัจจุบันให้หลากหลาย   สร้างสินค้าและบริการใหม่ตอบโจทย์ลูกค้า เปิดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารหนี้  และขยายฐานผู้ลงทุนระยะยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตลาดทุนเป็นที่พึ่งพิงให้กับประเทศ และตอกย้ำความเป็นตลาดชั้นนำในภูมิภาค

    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 12 เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากล ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเน้น 3 ด้านคือ การต่อยอดสินค้าที่มีในปัจจุบันให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น การสร้างใหม่คือการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และการขยายฐาน     ผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นปลูกฝังความเข้าใจในเรื่องการลงทุนว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต โดยทั้ง 3 ด้านจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตลาดทุนสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับประเทศ พร้อมตอกย้ำเป็นตลาดทุนชั้นนำในภูมิภาค”

    ต่อยอด: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นซึ่งจะช่วยขยายขนาดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายให้มีหลักทรัพย์หุ้นและอนุพันธ์ประเภทใหม่ๆ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มที่ และผู้ลงทุนมีทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการการลงทุน

    ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs ให้ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นไทย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้มีเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ยังขาดเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ ซึ่งจะเป็นจักรกลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

    สร้างใหม่: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสร้างสินค้าและบริการประเภทใหม่ๆ ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกฟังชั่น ทั้งงานที่บริการแก่ลูกค้าและงานบริการหลังการซื้อขายที่เป็นมาตรฐานระดับตลาดชั้นนำ ด้านสินค้าจะมีเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารหนี้ ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีการจัดตั้งตลาดและซื้อขายอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยในปัจจุบันยังเน้นเพียงตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ จึงนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มบริการหลังการซื้อขาย (post trade) ให้ครอบคลุมการบริการให้กับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน

    ขยายฐาน: การขยายฐานผู้ลงทุนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนให้กับผู้ลงทุนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นกลุ่มที่เริ่มชีวิตการทำงานว่าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องทำความรู้จักตั้งแต่วันนี้ และยิ่งเริ่มเร็วก็จะยิ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุน เนื่องจากวัยเริ่มทำงานจะมีระยะเวลาในการลงทุนนานก่อนจะถึงวัยเกษียณ จึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว และสร้างให้เกิดอิสรภาพทางด้านการเงิน และในที่สุดจะส่งผลดีต่อประเทศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aging society) การที่ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

    การดำเนินงานตามแผนทั้ง 3 ด้านจะเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยพร้อมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนได้เข้าไปอยู่ในการจัดอันดับระดับโลกเพิ่มขึ้น อาทิ ดัชนีด้านความยั่งยืน DJSI (Dow Jones Sustainability Index) หรือการจัดอันดับด้านบรรษัทภิบาลตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้จะพัฒนาให้การเข้าถึงตลาดและการรับข้อมูลสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีระบบออนไลน์เข้ามาผนวกบริการด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ด้วยกันอย่างครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

    ทั้งนี้ การทำงานสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ปี 2557 ที่มุ่งเพิ่มคุณภาพ บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนบุคคล สถาบันตัวกลาง และผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายในและต่างประเทศที่สูงขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาค รวมทั้งเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021