กรมเจรจาฯจัดประกวดแผนธุรกิจปลุกกระแสตื่นตัวรับ AEC

by smethailandclub 05 มิย. 2014
Share:


    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการ “AEC Business Plan” เชิญนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท เผยแผนธุรกิจดังกล่าว นำไปเผยแพร่เพื่อปรับใช้ให้ภาคธุรกิจ รุก-รับ ตลาดอาเซียนต่อไป

    นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการAEC Business Plan ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งรุก-รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และจะคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันการเสนอแผนฯ ในรอบสุดท้ายที่ กรุงเทพฯ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

    ทั้งนี้ โครงการ AEC Business Plan มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    นอกจากนี้ แผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะ ใช้เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อปรับใช้ในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การรุกเข้าไปลงทุนในตลาดอาเซียนอีก 9 ประเทศ หรือใช้เป็นแผนการการปรับตัวของผู้ประกอบการภายในประเทศ เพื่อสร้างความข้มแข็งในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

    นางจินตนา กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการจากนี้ไป จะมีการเปิดรับสมัครทีมเข้าประกวดการแข่งขัน AEC Business Plan ในระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ โดยแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ตั้งเป้ามีทีมเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 50 ทีม และจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นยอมรับในการจัดทำ Business Plan มาเป็นที่ปรึกษา และตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และตัดสินผลการแข่งขัน

    ในการคัดเลือก จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดทั้ง 4 ภาค ในภาคเหนือ (ที่ จ.เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ จ.ขอนแก่น) ภาคกลางรวมภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก (ที่ กรุงเทพฯ)  และภาคใต้ (ที่ จ.สงขลา)  เพื่อคัดเลือกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม  ให้เข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพฯ โดยในการแข่งขันรอบสุดท้าย จะเชิญผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)  อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าชมและเป็นสักขีพยาน

    สำหรับหลักเกณฑ์การจัดทำ Business Plan เข้าประกวด จะต้องจัดทำเป็นรายสาขาวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรม/ธุรกิจ (Sector) หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรม/ธุรกิจ (Cluster) ของประเทศไทย โดยมุ่งปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการแข่งขันอันเป็นผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลก หรือเป็น Business plan ที่มุ่งขยายตลาดการค้า การลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน

     รายละเอียดโครงการสอบถามได้ที่ www.dtn.go.th; www.facebook.com/dtnbusinessplanaward2014  E-mail : dtnbusinessplan@gmail.com โทร 02-507-7555 และ 086-078-1515 โทรสาร 02-938-4284
 
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021