กสอ.จัดงบ 250 ล้านอุ้ม SMEs คาดช่วยอย่างน้อย 2,500 ราย

by smethailandclub 09 มิย. 2014
Share:


    นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลประทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)เป็นจำนวนมากจนมีรายได้ลดลงจนขาดสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ก็มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

    ดังนั้น กสอ. จึงได้เร่งดำเนินการ โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรายย่อย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และการจ้างงาน ฯลฯ

    ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค.–30 ธ.ค.2557 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 250 ล้านบาท โดยในเบื้องต้นกำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสงค์ขอรับบริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 5% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 1 ปี (0.416  ต่อเดือน) หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี (0.5 ต่อเดือน) ส่วนผู้ประกอบการที่ขอรับบริการสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ไม่ต่ำกว่า 2,500 รายทั่วประเทศ เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

    “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่ขอรับสินเชื่อดังกล่าวนอกจากการรับบริการทางด้านการเงินแล้ว กรมฯ ยังเสริมความแข็งแกร่งในด้านการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การตลาด และการเงินและบัญชี รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายลูกค้าเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ลูกค้าเงินทุนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กรมฯจัดขึ้น” นางอรรชกา กล่าว

    นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังมีโครงการอีกกว่า 50 โครงการ ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านแหล่งข้อมูล การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและการสร้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเดิมและรายใหม่ การพัฒนาองค์กรธุรกิจให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ที่มา : www.neawna.com
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021