คสช.ประกาศตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

by smethailandclub 09 มิย. 2014
Share:

คสช.ประกาศตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 55/2557 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 
    ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้
 
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  เป็นประธาน
    พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นรองประธานกรรมการ
    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นกรรมการ
    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
    นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
    นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
    นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา
    นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นที่ปรึกษา
    นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา
    นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็นที่ปรึกษา
    นายภัคพล งามลักษณ์ สมาคมผู้ค้าปลีก เป็นที่ปรึษา
    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
    ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520


ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021