คสช.ประกาศตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

by smethailandclub 09 มิย. 2014
Share:

คสช.ประกาศตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 55/2557 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 
    ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้
 
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  เป็นประธาน
    พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นรองประธานกรรมการ
    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นกรรมการ
    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
    นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
    นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
    นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
    นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
    นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา
    นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นที่ปรึกษา
    นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา
    นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็นที่ปรึกษา
    นายภัคพล งามลักษณ์ สมาคมผู้ค้าปลีก เป็นที่ปรึษา
    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
    ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520


ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020