ชี้ลดขั้นตอนใบตั้งโรงงานส่งผลดี SMEs หาเงินหมุนทัน

by smethailandclub 11 มิย. 2014
Share:


    นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เปิดเผยภายหลังรับฟังกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงแนวทางการออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่ว่า การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) เหลือ 30 วัน จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะวางแผนขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และหาเงินทุนหมุนเวียนได้ทัน เนื่องจากมีกำหนดเวลาขอใบอนุญาตที่ชัดเจน

    โดยเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบ เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา (เติร์ดปาร์ตี้) ได้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเอกชนที่เข้าร่วมตรวจสอบควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามประเภทของแต่ละกิจการและควรร่วมรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายหลัง

    ด้านนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุต ฯ พยายามลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ออกใบอนุญาตต่าง ๆ เร็วขึ้น โดยเฉพาะใบรง. 4 โดยได้ปรับกระบวนการทำงานทั้งหมด เช่น ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภท ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์ให้กรมโรงงาน (กรอ.) และอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด ,รวมถึงปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหลือไม่เกิน 30 วัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางไว้ โดยจะกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการพิจารณาอย่างชัดเจน ให้มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารแทน แก้ไขกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และดำเนินเรื่องการขอใบอนุญาตได้พร้อมกัน รวมทั้งจะต้องบอกให้ผู้มายื่นขออนุญาตได้รู้ว่าใบอนุญาตจะเสร็จวันไหน

    สำหรับการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (เอสซีไออี) เพื่อให้คำแนะนำในการขอใบอนุญาตต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น รง.4 ,การขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ,การขอประทานบัตรต่าง ๆ การออกใบอนุญาตต่างๆของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โปร่งใส และให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการอนุญาตและกำหนดเงื่อนไข เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการผ่านไปอย่างรวดเร็ว

    “แม้ว่าการขอใบอนุญาตต่างๆจะเร็วขึ้น แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตารฐานที่เข้มงวดของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างไม่มีปัญหา”+

ที่มา : www.daliynews.co.th

 
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021