ชี้ลดขั้นตอนใบตั้งโรงงานส่งผลดี SMEs หาเงินหมุนทัน

by smethailandclub 11 มิย. 2014
Share:


    นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เปิดเผยภายหลังรับฟังกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงแนวทางการออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่ว่า การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) เหลือ 30 วัน จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะวางแผนขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และหาเงินทุนหมุนเวียนได้ทัน เนื่องจากมีกำหนดเวลาขอใบอนุญาตที่ชัดเจน

    โดยเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบ เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา (เติร์ดปาร์ตี้) ได้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเอกชนที่เข้าร่วมตรวจสอบควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามประเภทของแต่ละกิจการและควรร่วมรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายหลัง

    ด้านนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุต ฯ พยายามลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ออกใบอนุญาตต่าง ๆ เร็วขึ้น โดยเฉพาะใบรง. 4 โดยได้ปรับกระบวนการทำงานทั้งหมด เช่น ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภท ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์ให้กรมโรงงาน (กรอ.) และอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด ,รวมถึงปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหลือไม่เกิน 30 วัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางไว้ โดยจะกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการพิจารณาอย่างชัดเจน ให้มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารแทน แก้ไขกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และดำเนินเรื่องการขอใบอนุญาตได้พร้อมกัน รวมทั้งจะต้องบอกให้ผู้มายื่นขออนุญาตได้รู้ว่าใบอนุญาตจะเสร็จวันไหน

    สำหรับการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (เอสซีไออี) เพื่อให้คำแนะนำในการขอใบอนุญาตต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น รง.4 ,การขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ,การขอประทานบัตรต่าง ๆ การออกใบอนุญาตต่างๆของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โปร่งใส และให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการอนุญาตและกำหนดเงื่อนไข เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการผ่านไปอย่างรวดเร็ว

    “แม้ว่าการขอใบอนุญาตต่างๆจะเร็วขึ้น แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตารฐานที่เข้มงวดของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างไม่มีปัญหา”+

ที่มา : www.daliynews.co.th

 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020