ผลสำรวจประชาชนมั่นใจ 6 เดือนหน้าเศรษฐกิจดีขึ้น

by smethailandclub 16 มิย. 2014
Share:


    ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 1,093 คน เมื่อวันที่ 7 – 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

    ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.87 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  โดยปรับสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในปี 2554 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 3.47 คะแนน (เพิ่มขึ้น 1.4 คะแนน) และมีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้าน

    เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.02 คะแนน) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (4.98 คะแนน) ส่วนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด (4.62คะแนน)   

    ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความเชื่อมั่นในแต่ละตัวชี้วัดจากจำนวนทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด พบว่า ความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมีคะแนนต่ำที่สุด (3.87คะแนน) เช่นเดียวกับผลการสำรวจเมื่อปี 2554  ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบริหารประเทศ ณ ปัจจุบัน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้คะแนนมากที่สุด (5.96 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นที่สูงเกินครึ่งและสูงกว่าความเชื่อมั่นในปี 2554 อีกทั้งยังเป็นด้านที่ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้

    เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า พบว่า ประชาชนร้อยละ 66.8 เชื่อว่าจะดีขึ้น รองลงมาร้อยละ  25.1  เชื่อว่าจะเหมือนเดิม  และมีเพียงร้อยละ  8.4  ที่เชื่อว่าจะแย่ลง   

    สุดท้ายเมื่อถามถึงความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย พบว่า ประชาชนร้อยละ 67.2 มีความภูมิใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 27.3 มีความภูมิใจมาก ร้อยละ 4.0 มีความภูมิใจน้อย และร้อยละ 1.5 มีความภูมิใจน้อยที่สุด

ที่มา : www.thanonline.com


Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021