​กรมพัฒน์ลงใต้จัดอบรม "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by smethailandclub 20 มิย. 2014
Share:     เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหัวข้อ “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจทางภาคใต้  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

    นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีภารกิจในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจตั้งใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 

    โดยกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล รวมถึงจัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ 

    ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

    ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 

    ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

    “การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในภาคใต้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับ AEC เทคนิคการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็งด้วยการบัญชี และการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้ารับการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นได้ 6 ชั่วโมง”


Share:

Related Articles

​ดีป้า ดัน SMEs สู้พิษโควิด-19 ส่งสุดยอดสินค้าไทย อวดโฉมในเวทีระดับโลก เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คัดสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมจัดแสดงที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ระหว่างวันที่ 1 ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

LINE ครบรอบ 10 ปี ขอบคุณทุกผู้ใช้พร้อมตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ครองใจคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการยกระดับชีวิตดิจิทัล..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​แพ็กเกจจิ้งยืดอายุทางรอดธุรกิจอาหารยุคโควิด เอกา โกลบอล ช่วยเอสเอ็มอีพลิกเกมพ้นวิกฤต

“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวทช. เชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “พลิกเกมส์ธ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021