จัดประกวดถ่ายภาพชิงเงินแสนปลุกกระแสธุรกิจโฮมสเตย์

by smethailandclub 20 มิย. 2014
Share:


กรมการท่องเที่ยวเชิญผู้สนใจประกวดภาพถ่าย "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย" ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท 
 
    ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย" ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งการถ่ายทอดความประทับใจของการท่องเที่ยวสไตล์โฮมสเตย์ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 110 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น และต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน และบรรยายถึงแรงบันดาลใจ ความสามัคคีปรองดอง หรือความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
 
    การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทภาพถ่ายผ่านเลนส์จากกล้องดิจิตอลหรือฟิล์ม และภาพถ่ายผ่านกล้องติดโทรศัพท์มือถือ ผู้เข้าประกวดในประเภทแรกต้องส่งภาพถ่ายอัดกระดาษภาพขนาด 16x24 นิ้ว พร้อมแนบไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 เมกะพิกเซล

    หากถ่ายด้วยฟิล์ม ต้องสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 เมกะพิกเซล บันทึกลงในแผ่น CD/DVD ในรูปแบบ PSD, JPEG หรือ TIFF พร้อมระบุชื่อ-สกุลอย่างชัดเจนลงบนแผ่น บรรจุในซองกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ส่วนประเภทภาพถ่ายจากกล้องติดโทรศัพท์มือถือให้ส่งภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Home Stay Standard Thailand Fanpage ที่ Facebook.com/HomeStayStandardThailand เพื่อนำมาตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนโดยการโหวตต่อไป
 
    ผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินสำหรับประเภทกล้องดิจิตอลหรือฟิล์มจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 50,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ส่วนประเภทภาพถ่ายจากกล้องติดโทรศัพท์มือถือ จะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท
 
    ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและเอกสารกติกาได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยว หรือ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th หรือ Home Stay Standard Thailand FacebookFanpage ที่ facebook.com/HomeStayStandardThailand
 
    ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 02 216 6512 หรือ 02 219 4010-7 ต่อ 618 และ 251 ในวันและเวลาราชการ โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทย หากจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันเวลาที่ประทับตราส่งเป็นเกณฑ์
 
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021