เสนอบังคับบริษัททัวร์ขออนุญาตป้องกันหลอกนักท่องเที่ยว

by smethailandclub 23 มิย. 2014
Share:


 
        ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตรียมยกร่างระเบียบการปฏิบัติเข้มงวด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง เตรียมเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกเป็นประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนตัวนักท่องเที่ยวเองให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ฉ้อโกงนักท่องเที่ยว
 
        ทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสร้างความมั่นใจด้านการใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย ในระยะสั้นกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรการควบคุมทุกกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

         โดยให้ผู้จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขออนุญาตพร้อมทั้งแสดงรายชื่อผู้ร่วมแสดงงานก่อนการจัดงานเพื่อเสนอให้กรมการท่องเที่ยวอนุมัติทุกครั้ง ในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวอิสระ กรมการท่องเที่ยวย้ำว่า นักท่องเที่ยวอย่าเพิ่งด่วนไว้วางใจผู้ประกอบการ แต่ควรขอดูใบอนุญาตและเอกสารในการจดทะเบียนก่อนซื้อแพ็กเกจทัวร์ทุกครั้ง โดยสามารถนำมาหมายเลขใบอนุญาตมาตรวจสอบได้ที่สายด่วน 24 ชม. ของกรมการท่องเที่ยว หมายเลข 02 401 1111 อีกทั้งเพื่อเน้นความสำคัญในเรื่องนี้กรมการท่องเที่ยวจะยกร่างระเบียบการปฏิบัติเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกเป็นประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
           สำหรับมาตรการระยะยาว กรมการท่องเที่ยวเตรียมหารืออย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเรื่องการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยจะประสานกับกระทรวงพาณิชย์ให้การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสามารถขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ในรูปแบบนิติบุคคลเท่านั้น และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการรายงานประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเพื่อให้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการการบริหารจัดการและเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบด้วย
 
            พร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวได้เร่งจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขเงื่อนไขการใช้เงินประกัน โดยในขั้นต้นกรมการท่องเที่ยวจะเสนอให้ คสช. ออกเป็นประกาศชั่วคราวให้กรมการท่องเที่ยวสามารถนำเงินประกันมาช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทันที โดยหลังจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะยกร่างเสนอการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายได้อย่างทันท่วงที ร่วมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อปิดโอกาสการฉ้อโกงของผู้ประกอบการทัวร์หลอกลวงในระยะยาวด้วย
           
            อย่างไรก็ตาม กรมการท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นว่าหากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันทัวร์หลอกลวงกันอย่างจริงจังตามมาตรการที่กล่าวมา คาดว่าจะสามารถจะกำจัดทัวร์หลอกลวงได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021