​กสร.ทำ "คู่มือนายจ้าง" ป้องกันละเมิดสิทธิ์ต่างด้าว

by smethailandclub 25 มิย. 2014
Share:


กสร.เร่งทำ'คู่มือนายจ้าง' ดูแลต่างด้าวอย่างเท่าเทียม สนใจคู่มือดังกล่าว โทรสายด่วน 1546

    นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมักจะถูกละเลย ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ และไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ ได้เท่ากับแรงงานไทย ด้วยเหตุนี้ กสร.จึงได้จัดทำ “คู่มือความรู้สำหรับนายจ้างในการดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน” ขึ้น เพื่อมอบให้กับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรม เป็นการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้

    คู่มือดังกล่าว จะมีข้อแนะนำในด้านต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการ ซึ่งหากมีการซื้อขาย จำหน่าย รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขังบุคคลใดโดยใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ หลอกลวง หรือด้วยวิธีการอื่นใดจนกระทั่งบุคคลนั้นจำต้องยอมรับสภาพการทำงานให้แก่นายจ้าง ย่อมถือได้ว่าเป็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งการให้ข้อมูล ความรู้กับนายจ้างจะได้เป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์

    ส่วนในกรณีจ้างงานนั้น คู่มือนายจ้างจะพูดถึง การจ้างงานที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพฤติการณ์เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เช่น การให้ลูกจ้างทำงานเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด การให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง การให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่จัดเวลาพักระหว่างการทำงานให้ลูกจ้าง การให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้าง

    สำหรับข้อห้ามในการจ้างงาน คือ ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีบริบูรณ์ในงานเกษตรกรรมที่ไม่ทำตลอดทั้งปี และให้หมายความรวมถึง ห้ามจ้างเด็ก อายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ทำงานในลักษณะงานหรือสถานที่ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้าม

    รวมทั้ง ห้ามหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยเฉพาะนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน ห้ามผูกพันด้วยภาระหนี้สิน โดยต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้สินนั้น

    ห้ามการกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือการจองจำ ห้ามใช้กำลังบังคับ และการคุกคามเสรีภาพหรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายบุคคลในครอบครัว ห้ามยึดเอกสารประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงาน

    ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจรับคู่มือนายจ้าง สามารถติดต่อได้ที่การติดต่อขอรับคู่มือได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. โทร 02-245-9133 หรือโทรสายด่วน 1546

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

    
Share:

Related Articles

​ดีป้า ดัน SMEs สู้พิษโควิด-19 ส่งสุดยอดสินค้าไทย อวดโฉมในเวทีระดับโลก เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คัดสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมจัดแสดงที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ระหว่างวันที่ 1 ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

LINE ครบรอบ 10 ปี ขอบคุณทุกผู้ใช้พร้อมตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ครองใจคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการยกระดับชีวิตดิจิทัล..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​แพ็กเกจจิ้งยืดอายุทางรอดธุรกิจอาหารยุคโควิด เอกา โกลบอล ช่วยเอสเอ็มอีพลิกเกมพ้นวิกฤต

“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวทช. เชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “พลิกเกมส์ธ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021