​ธปท.ผสานนโยบายดูแลเศรษฐกิจเน้น SMEs หาแหล่งเงินทุน

by smethailandclub 25 มิย. 2014
Share:


    ธปท.รับเศรษฐกิจไทยปี 57 เผชิญท้าทายสูง เตรียมผสานนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังดูแลเศรษฐกิจ พร้อมวางยุทธศาสตร์ ธปท.เน้นใช้ภาคการเงินดูแล SME ให้เข้าถึงแหล่งทุน จับตาแบงก์ปล่อยกู้ให้ได้มาตรฐาน

    นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวในรายงานประจำปีของ ธปท.ว่า ในปี 2557 นี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญความท้าทายในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากแรงส่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปีก่อนที่แผ่วลง และข้อจำกัดในการใช้จ่ายของภาครัฐ ประกอบกับความผันผวนของตลาดการเงินโลก และความไม่แน่นอนทางการเมือง จะเป็นความท้าทายหลักต่อการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ดังนั้นการดำเนินนโยบายภายใต้ความไม่แน่นอนสูงในระยะสั้นนี้ จะต้องมีการวางกรอบนโยบายให้มีความยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

    โดยในระยะข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนยังมีสูง และปัจจัยเสี่ยงมีความหลากหลายซับซ้อนขึ้น ธปท.จะให้ความสำคัญกับการผสมผสานนโยบายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างนโยบายการเงิน นโยบาย Macro-prudential และนโยบายการคลัง ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

    ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง และอาจมีแนวโน้มสะสมความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันล่วงหน้า และที่สำคัญ ธปท.จะสื่อสารกับสาธารณชนให้เข้าใจและปรับตัวในการรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าว

    นอกจากนี้ ธปท.ได้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ปีนี้ โดยการดูแลให้ภาคการเงินสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนและกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง เช่น ด้านประสิทธิภาพของสถาบันการเงินให้สามารถทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม SMEs ในรูปของการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

    ทั้งนี้ จะดูแลด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษามาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อ ในขณะที่ ธปท. จะมีการเพิ่มศักยภาพในการสอดส่องดูแลเสถียรภาพระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมรองรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ ธปท. จะร่วมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมบริการทางการเงินที่ทั่วถึง มีคุณภาพที่ดี และมีต้นทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท้ายที่สุด ธปท.จะวางภูมิทัศน์ของระบบการเงินให้ตอบสนองความต้องการ ของภาคเศรษฐกิจจริงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินกับต่างประเทศ

    สำหรับประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย จากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักในภาวะที่สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกอยู่ในระดับสูง ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีความอ่อนไหวสูง 2.เสถียรภาพทางการคลัง อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นในระยะข้างหน้าจากภาระหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มสูงตามการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

    โดยเฉพาะภาระรายจ่ายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจในโครงการรับจำนำข้าว และมาตรการอุดหนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานและราคาพลังงาน ซึ่งจะกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 3.เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินโดยรวมโดยเฉพาะภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้การก่อหนี้ใหม่จะเริ่มชะลอลงบ้างจากปีก่อน


ที่มา : www.prachachat.net
    
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021