​เดินหน้ายกระดับโอทอปผ้าและเครื่องแต่งกายตอบโจทย์ต่างชาติ

by smethailandclub 30 มิย. 2014
Share:


    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสกิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กสอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลก ผ่าน “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ โอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม” ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจากทั่วประเทศ จำนวน 80 กลุ่ม

    โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ระดับ A B และ C หรือโอทอประดับ 4 - 5 ดาว ภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต” เน้นการพัฒนา 3P คือ คน (People) และผลิตภัณฑ์ (Product) และการพัฒนากระบวนการผลิต (Process) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมีความโดดเด่น แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

    นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่งในอาเซียน เพื่อรองรับการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปในกลุ่มพื้นที่ภาคอีสานประมาณ 40 กลุ่ม งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องออคิดบอลรูม 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ตั้งเป้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 80 ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ครองใจผู้บริโภค รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 - 20

    ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs หรือแม้แต่วิสาหกิจชุมชนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับความปลี่ยนแปลงจากการเปิดการค้าเสรี และการแข่งขันทางการค้าที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิก AEC ล้วนแล้วแต่มีผลิตภัณฑ์โอทอบที่คล้ายคลึกกัน

    ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมไทย 

    อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในสินค้าโอทอปไทย คือ ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้ประสบปัญหาด้านความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก ๆ รวมถึงไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถตอบโจทย์คำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าได้ ด้วยเหตุนี้ กสอ. จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถรองรับคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าได้ โดยการนำแนวทางอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry) ตามนโยบายของรัฐบาล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า    และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

    
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021