สคบ.ชงตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติดูแลแบบเบ็ดเสร็จ

by smethailandclub 02 กค. 2014
Share:


สคบ.เตรียมเสนอ “อดุลย์” ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ พร้อมของบประมาณเบื้องต้น 20 ล้านบาท ใช้ในการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเสนอให้เดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภค ตามแผนแม่บทที่เคยได้รับการเห็นชอบจาก ครม.

    นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ฝ่ายบริหาร สคบ.จะเสนอขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ

    ทั้งนี้ จะมีการงานของด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทุกกระทรวงเข้ามาดูแลผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจะเสนอให้มีการตั้งกองทุนเยียวยาผู้บริโภคมาช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค ในกรณีที่ฟ้องร้องค่าเสียหาย และการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดลงด้วย

    สำหรับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาตินั้น สคบ.จะเสนอให้ พล.ต.อ.อดุลย์ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยหากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จะเร่งเสนอให้คสช.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันที ซึ่งคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดอาจจะทำได้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายในเดือนก.ค.นี้ จากนั้นเมื่อมีศูนย์เกิดขึ้น เชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

     ทั้งนี้ กองทุนเยียวยาผู้บริโภคที่จะตั้งขึ้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยกองทุนนี้จะเสนอของบประมาณส่วนแรกมาใช้เป็นงบประมาณ ในการตั้งต้นกองทุนเบื้องต้นจำนวน 20 ล้านบาท โดยบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯจะช่วยดูแลผู้บริโภคในระหว่างที่รอการพิจารณาคดี เช่น กรณีที่ได้รับความเสียหายจากห้องพัก หรือภัยพิบัติ และผู้บริโภคได้เรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ในระหว่างนี้ก็ได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนนี้ไปก่อน เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่ในเบื้องต้น หรือกรณีต้องหาที่อยู่ใหม่ กองทุนนี้จะช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ เป็นต้น

    นอกจากนี้ สคบ.จะเสนอให้ที่ประชุมฯเห็นชอบแผนแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเดิมยังค้างอยู่ในขั้นตอนการขอพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธศาสตร์

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

    3”ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ 

    4.ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ที่มา : www.bangkokbiznews.com
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021